0903719857 orko@centrum.sk

Referencie

Hľadáte stavebnú firmu?

Ozvite sa nám

Volajte hneď

0903 719 857

Referencie

 Spoločnosť ORKO PHM s.r.o zrealizovala aj nasledovné projekty:

HISTORICKÉ BUDOVY A STAVBY:

 • Rekonštrukcia historickej budovy ZUŠ Piešťany
 • Rekonštrukcia hradobného systému v centrálnej pamiatkovej zóne v Trnave
 • Rekonštrukcia bášt a veží v centrálnej pamiatkovej zóne v Trnave
 • Rekonštrukcia historickej budovy STU Bratislava vo Vyhniach
 • Rekonštrukcia historickej budovy STU Bratislava v Banskej Štiavnici
 • Rekonštrukcia pamiatkovo chránenej budovy na ul.Kapitulskej v Trnave, tzv. „ Vinársky dom „

BUDOVY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI:

 • Výstavba telocvične ZŠ na ul.Gorkého v Trnave
 • Výstavba multifunkčných ihrísk vrátane vybavenosti (šatne, sociálne zariadenia a tribúny) v areáli ŠD Mladá Garda v Bratislave
 • Výstavba a dobudovanie športového areálu v Šoporni
 • Výstavba penziónu „ Patriot „ na ul. Jeruzalemskej v Trnave
 • Rekonštrukcia šatní a regeneračnej časti na štadióne v Modranke
 • Realizácia centra excelentnosti INFOTEL v Trnave
 • Rekonštrukcia a nadstavba obytného domu na ul. Mýtna v Bratislave
 • Výstavba nájomného bytového domu v Dolnom Dobovom
 • Výstavba nájomného bytového domu v Dolnom Lopašove
 • Výstavba nájomného bytového domu v Hornom Dubovom
 • Rekonštrukcia administratívnych budov pre ALDY Trnava
 • Revitalizácia námestia obce Šoporňa
 • Rekonštrukcia objektu rektorátu a výdajne stravy STU Bratislava, Vazovová 5

PRIEMYSELNÉ BUDOVY :

 • Novostavba objektu spoločnosti ELEKTRO PLUS v Seredi vrátane skladovej haly, spevnených plôch prístupovej cesty
 • Realizácia objektu dojárne v PD Hlohovec – Sasinkovo
 • Realizácia oddychovej zóny a spevnených plôch pre SONY Slovakia v Trnave na Skladovej ulici
 • Realizácia apretačnej veže, nákladnej rampy a spevnených plôch pre OMFA Drahovce