skipmenu
top_img
top orko4
Nachádzate sa : 

Referencie

tomenu

  Spoločnosť ORKO PHM s.r.o zrealizovala:

1. Historické budovy a objekty :

 • Rekonštrukcia historickej budovy ZUŠ Piešťany
 • Rekonštrukcia hradobného systému v centrálnej pamiatkovej zóne v Trnave
 • Rekonštrukcia bášt a veží v centrálnej pamiatkovej zóne v Trnave
 • Rekonštrukcia historickej budovy STU Bratislava vo Vyhniach
 • Rekonštrukcia historickej budovy STU Bratislava v Banskej Štiavnici
 • Rekonštrukcia pamiatkovo chránenej budovy na ul.Kapitulskej v Trnave, tzv. „ Vinársky dom „

2. Budovy občianskej vybavenosti :

 • Výstavba telocvične ZŠ na ul.Gorkého v Trnave
 • Výstavba multifunkčných ihrísk vrátane vybavenosti (šatne, sociálne zariadenia a tribúny) v areáli ŠD Mladá Garda v Bratislave
 • Výstavba a dobudovanie športového areálu v Šoporni
 • Výstavba penziónu „ Patriot „ na ul. Jeruzalemskej v Trnave
 • Rekonštrukcia šatní a regeneračnej časti na štadióne v Modranke
 • Realizácia centra excelentnosti INFOTEL v Trnave
 • Rekonštrukcia a nadstavba obytného domu na ul. Mýtna v Bratislave
 • Výstavba nájomného bytového domu v Dolnom Dobovom
 • Výstavba nájomného bytového domu v Dolnom Lopašove
 • Výstavba nájomného bytového domu v Hornom Dubovom
 • Rekonštrukcia administratívnych budov pre ALDY Trnava
 • Revitalizácia námestia obce Šoporňa
 • Rekonštrukcia objektu rektorátu a výdajne stravy STU Bratislava, Vazovová 5

3. Budovy priemyselnej vybavenosti :

 • Novostavba objektu spoločnosti ELEKTRO PLUS v Seredi vrátane skladovej haly, spevnených plôch prístupovej cesty
 • Realizácia objektu dojárne v PD Hlohovec – Sasinkovo
 • Realizácia oddychovej zóny a spevnených plôch pre SONY Slovakia v Trnave na Skladovej ulici
 • Realizácia apretačnej veže, nákladnej rampy a spevnených plôch pre OMFA Drahovce