skipmenu
top_img
top orko4

O nás

tomenu

Naša stavebná spoločnosť ORKO PHM spol. s r.o. vznikla v roku 1993 ako nová spoločnosť z bývalých osvedčených pracovníkov stavebného podniku.
Hlavnou a jedinou náplňou činnosti spoločnosti je stavebná činnosť, t.j. zabezpečenie činnosti súvisiacich s realizáciou stavby „ od A po Z „ .

Spoločnosť sa od začiatku činnosti orientuje na výstavbu rodinných domov, administratívnych budov, budov občianskej vybavenosti a výstavbu priemyselných objektov a rekonštrukciu historických, pamiatkových objektov.

Spoločnosť ORKO PHM disponuje vlastnými pracovnými kapacitami na predmetné stavebné práce a dodávky a to nie len pracovníkmi vo výrobe, ale aj kvalitnými stavbyvedúcimi s dobrou riadiacou činnosťou a dlhoročnou praxou.

Spoločnosť si od začiatku činnosti riadne si plní záväzky voči štátu i zamestnancom. Dosiahnuté zisky použila naša spoločnosť na ďalší rozvoj a skvalitnenie poskytovaných služieb a to nie len nákupom malej a veľkej mechanizácie, ale aj investovaním do vzdelávania a školenia našich výrobných a technických pracovníkov.

Na úspešný priebeh prác a dodávok, naša spoločnosť disponuje potrebnou mechanizáciou i náradím. Na predmetné stavebné práce vlastníme svoju mechanizáciu ( JCB, UNC, nákladné autá), vlastné lešeniami a debneniami, búraciu a vŕtaciu techniku.